Styrelse

Gävle Slöjdare


Kreativitet är

uppfinna, experimentera, växa,

ta risker, bryta regler, göra misstag

ha roligt.


Mary Lou Cook

Ordförande


Siv Sundberg
Sekreterare

(adjungerad)

Gun-Britt Ahlin
Ledamot


Gerd Scherp

Ledamot


Ruth Thörnlund

Ledamot


Birgit Wennerbo-Ericsson
Suppleant


Ivan Maletic

Suppleant


Agneta Norelius
Revisor


Mait Blomberg

Revisor suppleant


Anny Johnsson
Valberedning


Liselott ÅbergIngrid Andersson
Utställningskommitté


Ivan Maletic
Kalender 2020


16 mars

Årsmötet uppskjutet


Läs mer...10 maj

Städdag inställt


Läs mer...17 maj

Vår & Växtmarknad

Tolvforstorpen

inställt


Läs mer... juli

Hantverkshelgerna Tolvforstorpen inställt.


Läs mer...20 september

Höstmarknad

Tolvforstorpen


Läs mer...31 oktober
1 november

Höstmässa

Folkets Hus Gävle


Läs mer...22 november

Julmarknad

Tolvforstorpen


Läs mer...