Styrelse

Gävle Slöjdare


Kreativitet är

uppfinna, experimentera, växa,

ta risker, bryta regler, göra misstag

ha roligt.


Mary Lou Cook

Ordförande


Siv Sundberg
Sekreterare

Gun-Britt Ahlin
Ledamot


Gerd Scherp

Ledamot


Birgit Wennerbo-Ericsson

Ledamot


Ann-Kristine Osterman
Suppleant


Ruth Thörnlund

Suppleant


Ivan Maletic
Revisor


Gunilla Svedlund

Revisor suppleant


Mait Blomberg
Valberedning


Liselott ÅbergIngrid Andersson
Utställningskommitté


Ivan Maletic
Kalender 2020


16 mars

Årsmötet uppskjutet


Läs mer...10 maj

Städdag inställt


Läs mer...17 maj

Vår & Växtmarknad

Tolvforstorpen

inställt


Läs mer... juli

Hantverkshelgerna Tolvforstorpen inställt.


Läs mer...20 september

Höstmarknad

Tolvforstorpen


Läs mer...31 oktober
1 november

Höstmässa

Inställt22 november

Julmarknad

Tolvforstorpen

Inställt