Styrelse

Gävle Slöjdare


Kreativitet är

uppfinna, experimentera, växa,

ta risker, bryta regler, göra misstag

ha roligt.


Mary Lou Cook

Ordförande


Siv Sundberg
Sekreterare

(adjungerad)

Gun-Britt Ahlin
Ledamot


Gerd Scherp

Ledamot


Ruth Thörnlund

Ledamot


Birgit Wennerbo-Ericsson
Suppleant


Ivan Maletic

Suppleant


Agneta Norelius
Revisor


Mait Blomberg

Revisor suppleant


Anny Johnsson
Valberedning


Liselott ÅbergIngrid Andersson
Utställningskommitté


Ivan Maletic
Kalender 202017 maj

Vår & Växtmarknad

Tolvforstorpen


Läs mer...
13 juni

Hantverkshelgerna Tolvforstorpen börjar


16 augusti

Hantverkshelgerna Tolvforstorpen slutar


Läs mer...
20 september

Höstmarknad

Tolvforstorpen


Läs mer...
31 oktober
1 november

Höstmässa

Folkets Hus Gävle


Läs mer...
22 november

Julmarknad

Tolvforstorpen


Läs mer...