Om våra torp i Tolvfors

Gävle Slöjdare


Kreativitet är

uppfinna, experimentera, växa,

ta risker, bryta regler, göra misstag

ha roligt.


Mary Lou Cook
Tolvfors bruk


Ligger på gångavstånd från centrala Gävle, intill den forsande Gavleån.


Trots närheten till staden är här en lantlig idyll med en herrgård från

mitten av 1700-talet och en fin liten bruksgata kantad av

rödtimrade smedsbostäder från slutet av 1700-talet,


där äger Gävle Slöjdare sina två Q-märkta torp.


Brukets anor går tillbaka till 1600-talet, då både masugn och smedjor anlades.

Masugnen raserades 1678 av en kraftig vårflod och byggdes sedan inte upp.


Men i smedjorna fortsatte arbetet under närmare 200 år.

Under en period tillverkades här ankare och roder till fartyg.


På platsen har också legat kvarnar och så småningom tegelbruk och sågverk.

På 1890-talet var smidesepoken över och Tolvfors blev ett jord- och skogsbruk.


Smedjorna, sågen och kvarnen revs på 1920-talet,

samtidigt som det stora kraftverket uppfördes mitt i Gavleån.

Den skarpsynte kan ännu urskilja enstaka lämningar av dem på åns stränder.


Kalender 2020


16 mars

Årsmötet uppskjutet


Läs mer...10 maj

Städdag inställt


Läs mer...17 maj

Vår & Växtmarknad

Tolvforstorpen

inställt


Läs mer... juli

Hantverkshelgerna Tolvforstorpen inställt.


Läs mer...20 september

Höstmarknad

Tolvforstorpen


Läs mer...31 oktober
1 november

Höstmässa

Inställt22 november

Julmarknad

Tolvforstorpen

Inställt