Ingrida

Gävle Slöjdare


Kreativitet är

uppfinna, experimentera, växa,

ta risker, bryta regler, göra misstag

ha roligt.


Mary Lou Cook



Ingrid A stickar


Kalender 2020


16 mars

Årsmötet uppskjutet


Läs mer...



10 maj

Städdag inställt


Läs mer...



17 maj

Vår & Växtmarknad

Tolvforstorpen

inställt


Läs mer...



 juli

Hantverkshelgerna Tolvforstorpen inställt.


Läs mer...



20 september

Höstmarknad

Tolvforstorpen


Läs mer...



31 oktober
1 november

Höstmässa

Inställt


22 november

Julmarknad

Tolvforstorpen

Inställt