Höstmässa 2014

Gävle Slöjdare


Kreativitet är

uppfinna, experimentera, växa,

ta risker, bryta regler, göra misstag

ha roligt.


Mary Lou Cook


Höstmässa i Silvanum 1-2 november 2014

Anna Åkerberg
Britta Lundberg
Ingrid Israelsson
Liselott Åberg
Peggy Fredriksen
Monica Rignér Edman
Ann-Kristine Osterman
Gun-Britt Ahlin
Elsy Bergström
Lisbeth Ström
Mait Blomberg
Sonja Andersson
Barbro Blombäck
Gun-Britt Kilander
Gerd Scherp
Margitta Eklund
Samila Crawford
Siw Sundberg
Bertil Göthe
Gunilla Svedlund
Ingrid Andersson
Siw Sävström
Ulla Eriksson
Gunnar Lundberg


Kalender 2020


16 mars

Årsmötet uppskjutet


Läs mer...10 maj

Städdag inställt


Läs mer...17 maj

Vår & Växtmarknad

Tolvforstorpen

inställt


Läs mer... juli

Hantverkshelgerna Tolvforstorpen inställt.


Läs mer...20 september

Höstmarknad

Tolvforstorpen


Läs mer...31 oktober
1 november

Höstmässa

Inställt


22 november

Julmarknad

Tolvforstorpen

Inställt