Styrelse

Gävle Slöjdare


Kreativitet är

uppfinna, experimentera, växa,

ta risker, bryta regler, göra misstag

ha roligt.


Mary Lou Cook

Ordförande


Siv Sundberg
Sekreterare

(adjungerad)

Gun-Britt Ahlin
Ledamot


Gerd Scherp

Ledamot


Ruth Thörnlund

Ledamot


Birgit Wennerbo-Ericsson
Suppleant


Ivan Maletic

Suppleant


Agneta Norelius
Revisor


Mait Blomberg

Revisor suppleant


Anny Johnsson
Valberedning


Liselott ÅbergIngrid Andersson
Utställningskommitté


Ivan Maletic
Kalender 20192 juni

Vår & Växtmarknad

Tolvforstorpen


Läs mer...
15 juni

Hantverkshelgerna Tolvforstorpen börjar


11 augusti

Hantverkshelgerna Tolvforstorpen slutar


Läs mer...
22 september

Höstmarknad

Tolvforstorpen


Läs mer...
2-3 november

Höstmässa

Folkets Hus Gävle


Läs mer...
24 november

Julmarknad

Tolvforstorpen


Läs mer...