Styrelse

Gävle Slöjdare

 

Kreativitet är

uppfinna, experimentera, växa,

ta risker, bryta regler, göra misstag

ha roligt.

 

Mary Lou Cook

 

 

 

 

Ordförande

 

Liselott Åberg

 

 

 

Sekreterare

 

Ann-Kristin Osterman

 

 

 

Ledamot

 

Ingrid Andersson

Ledamot

 

Gerd Scherp

Ledamot

 

Ruth Thörnlund

 

 

 

Suppleant

 

Ivan Maletic

Suppleant

 

Agneta Norelius

 

 

 

Revisor

 

Mait Blomberg

Revisor suppleant

 

Anny Johnsson

 

 

 

Valberedning

 

Mait Blomberg

 

 

Anny Johnsson

 

 

 

Utställningskommitté

 

Ingrid Andersson

 

 

Liselott Åberg

 

Kalender 2018

 

 

27 maj

Vår & Växtmarknad

Tolvforstorpen

 

Läs mer...

 

 

 

9 juni

Hantverkshelgerna Tolvforstorpen börjar

 

12 augusti

Hantverkshelgerna Tolvforstorpen slutar

 

Läs mer...

 

 

 

12 september

Medlemsmöte

 

Läs mer...

 

 

 

23 september

Höstmarknad

Tolvforstorpen

 

Läs mer...

 

 

 

3-4 november

Höstmässa

Folkets Hus Gävle

 

Läs mer...

 

 

 

25 november

Julmarknad

Tolvforstorpen

 

Läs mer...