Höstmässa 2014

Gävle Slöjdare


Kreativitet är

uppfinna, experimentera, växa,

ta risker, bryta regler, göra misstag

ha roligt.


Mary Lou Cook


Höstmässa i Silvanum 1-2 november 2014

Anna Åkerberg
Britta Lundberg
Ingrid Israelsson
Liselott Åberg
Peggy Fredriksen
Monica Rignér Edman
Ann-Kristine Osterman
Gun-Britt Ahlin
Elsy Bergström
Lisbeth Ström
Mait Blomberg
Sonja Andersson
Barbro Blombäck
Gun-Britt Kilander
Gerd Scherp
Margitta Eklund
Samila Crawford
Siw Sundberg
Bertil Göthe
Gunilla Svedlund
Ingrid Andersson
Siw Sävström
Ulla Eriksson
Gunnar Lundberg


Kalender 20192 juni

Vår & Växtmarknad

Tolvforstorpen


Läs mer...
15 juni

Hantverkshelgerna Tolvforstorpen börjar


11 augusti

Hantverkshelgerna Tolvforstorpen slutar


Läs mer...
22 september

Höstmarknad

Tolvforstorpen


Läs mer...
2-3 november

Höstmässa

Folkets Hus Gävle


Läs mer...
24 november

Julmarknad

Tolvforstorpen


Läs mer...