Höstmässa 2014

Gävle Slöjdare

 

Kreativitet är

uppfinna, experimentera, växa,

ta risker, bryta regler, göra misstag

ha roligt.

 

Mary Lou Cook

 

Höstmässa i Silvanum 1-2 november 2014

Anna Åkerberg
Britta Lundberg
Ingrid Israelsson
Liselott Åberg
Peggy Fredriksen
Monica Rignér Edman
Ann-Kristine Osterman
Gun-Britt Ahlin
Elsy Bergström
Lisbeth Ström
Mait Blomberg
Sonja Andersson
Barbro Blombäck
Gun-Britt Kilander
Gerd Scherp
Margitta Eklund
Samila Crawford
Siw Sundberg
Bertil Göthe
Gunilla Svedlund
Ingrid Andersson
Siw Sävström
Ulla Eriksson
Gunnar Lundberg

 

Kalender 2017

 

17 februari

Resa till Sy &

Hantverksfestivalen

 

Läs mer...

 

14 mars

Årsmöte

 

Läs mer...

 

4 april

Medlemsmöte

 

Läs mer...

 

22 maj

Vår & Växtmarknad

Tolvforstorpen

 

Läs mer...

 

10 juni

Hantverkshelgerna Tolvforstorpen börjar

 

6 augusti

Hantverkshelgerna Tolvforstorpen slutar

 

Läs mer...

 

12 september

Medlemsmöte

 

Läs mer...

 

24 september

Höstmarknad

Tolvforstorpen

 

Läs mer...

 

4-5 november

Höstmässa

Silvanum

 

Läs mer...

 

26 november

Julmarknad

Tolvforstorpen

 

Läs mer...